Datoteke X Zajam stopa završetka svetlosti. (2012)

Fotografija iz otvorenih izvora

Potpuna revizija i pristup Federalne rezerve SAD-a Sudnji dan. Zašto strasti ključaju prema dolaru i to je gotovo najam štamparije? Ko je predvidio kraj svijeta – Maja ili Fed?

Sudnji dan

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: